Östersjöseminarium 18 januari, 2017, på Norra Latin

KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet.

Ladda ner program

Anmälan till info@teknikmarknad.se,
Senaste anmälningsdag 31 december