Östersjöarbetet intensifieras med
Baltic Works Commission

Östersjöns övergödningsproblem tilltar. Sannolikt kommer det att dröja mer än 100 år innan miljöförhållandena är tillbaka på önskvärd nivå. Det är inte acceptabelt att en så värdefull naturresurs som Östersjön inte förvaltats och förbättrats mer framgångsrikt än vad som idag är fallet. En tvärvetenskaplig kommission bildas nu för att intensifiera, bredda och påskynda miljöarbetet. Kommissionens målsättning är att hitta vägar att klara det så kallade generationsmålet, vilket innebär exempelvis att övergödningen i Östersjön ska ha åtgärdats redan ”inom loppet av en generation”, samtidigt som genomförda åtgärder för en bättre havsmiljö inte ska leda till ökad miljöpåverkan i andra områden.

Den nybildade kommissionen är politiskt neutral och oberoende, säger oceanografen Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs universitet,

en av initiativtagarna till kommissionen som får namnet Baltic Works Commission. Den nya kommissionen samlar experter och sakkunniga från en rad samhällssektorer, vilka på olika sätt har en koppling till Östersjöns övergödning – men samlar också dokumenterat duktiga problemlösare från olika tekniksektorer, från rymdteknik till geoteknik.

Det är viktigt att en nystart för Östersjöarbetet kan förena gamla ansträngningar med nya krafter, poängterar Sven Blomqvist, docent i systemekologi vid Stockholms universitet,

som själv har arbetat med Östersjöns utmaningar under många år. – Det finns en vitt utbredd uppfattning att det nu behövs tvärvetenskapliga insatser och en nystart för att klara utmaningarna. Vilka sektorer som behövs i arbetet är en av kommissionens löpande agendapunkter. – Fler ledamöter kommer att engageras redan under 2016. Bredden i kommissionen och ledamöternas integritet är i sig en garant för neutralitet och sunda förslag till samhällsinriktade åtgärdsbeslut, avslutar Sven Blomqvist.

Baltic Works Commission hade sitt första sammanträde i december 2015 och kommer att medverka vid olika konferenser och seminarier. Kommissionen kommer också att ta uppdrag från de myndigheter som har ett ansvar att se till att miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Baltic Works Commission består av följande ledamöter:

 • Lisa Emelia Svensson, ordförande
 • Anders Mannesten, Hållbara Hav
 • Karl-Johan Lehtinen, Nefco, Finland
 • Docent Sven Blomqvist, Stockholms universitet
 • Professor Gunno Renman, KTH
 • Martin Sjödahl, Jordbruksverket
 • Peter Sörngård, Svenskt Vatten
 • Eva Werkelin, SCR
 • Eva Östling, Visita
 • Peter Wallenberg, LRF
 • Cecilia Hertz, Umbilical Design
 • Aaron Kaplan, Sense Group
 • Stephen Hinton, Stiftelsen Hållbart Samhälle
 • Bengt Simonsson, Teknikmarknad

Frågor besvaras av Bengt Simonsson, 070-572 33 00